Trainingen

Trainingen

We trainen op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. 

Er gelden dit jaar een aantal regels:

Training

 • Trainen in units met de buitendeur open (ventilatie)
 • Hou je aan de looproute welke is aangegeven in de sporthal

Kinderen

 • Komen omgekleed naar de sporthal.
 • Nemen hun eigen drinkflesje mee naar de zaal.
 • CMV Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden tot de trainer.

Ouders

 • Ouders komen niet in de zaal
 • Zij blijven buiten en brengen en halen alleen de kinderen
 • Ouders moeten wel de 1,5 meter blijven houden, ook buiten
 • Wil je toch graag bij de training zijn dan kan dit boven op de tribune mits de deur van de tribune open is

Algemene regels in de sporthal:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!

Extra aandachtspunten:

 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training
  bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
  (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk
  of smaak
 • Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden en trainingen is niet
  toegestaan in groepsverband
 • Als bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er
  richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron en
  contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD
  geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en
  regio verschillen
 • Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Aanpassingen van
  instellingen zijn niet nodig
 • Daar waar mogelijk zullen deuren open gezet worden voor extra ventilatie
 • Bespreek met elkaar hoe de regels het best nageleefd kunnen worden en spreek
  elkaar hier ook op aan
Close